Contact Us

Address: No. 20, Lane 1, Lishi Pai,Bantian Street 908 Shenzhen, Guangdong Province, 518100 China

E-mail: info@mybirdock.com

Phone: (+86) 13392440206

Contact form